top of page

Investiguem i col·laborem amb diferents equips en el desenvolupament de solucions d’edificis de baixa demanda energètica i sobre els conceptes i criteris de sostenibilitat, eficiència energètica, aprofitament d’energies renovables i l’industrialització dels sistemes de construcció. Des de l’any 2002 construïm edificis amb sistema modular industrialitzat i treballem en la racionalització dels seus processos, la millora del sistema i la seva capacitat de proposta.

Hem col·laborat amb Gisa ( Gestió d’infraestructures ) en l’estudi de l’impacte del nou Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, sobre els Centres d’Educació Infantil i Primària i la proposta de criteris constructius dels futurs CEIPs.També hem col·laborat  amb Vimusa ( Vivenda Municipal de Sabadell ) redactant projectes de rehabilitació d’edificis amb deficiències estructurals i de l’envolvent, elaborant informes sobre l’esta col·laborat t del seu patrimoni i possibilitats d’actuació. I amb la UdG ( Universitat de Girona ) en la redacció de les bases de concurs per a la construcció dels nous edificis (any 2011).

RESEARCH + DEVELOPMENT

La construcció modular és un procés industrialitzat de fabricació d'edificis de tot tipus i ús. Dividit en mòduls, normalment paral·lelepípedes, la mida dels quals varia en funció de la distribució i característiques de l'edifici amb la limitació del transport.

L'execució en fàbrica elimina les dificultats que generen les incidències meteorològiques, augmenta els nivells de seguretat dels operaris i permet realitzar els treballs de forma planificada i contínua, mentre a l'obra es porten a terme els treballs d'obra civil. Així, s'assoleix una reducció dràstica del plaç d'entrega de l'obra en condicions d'ús.

La utilització d'elements prefabricats de formigó a l'estructura i tancaments estableix unes regles compositives que s'han de tenir en compte alhora de plantejar el projecte. La modulació i la repetició són imprescindibles si es vol optimitzar el sistema.

Els elements prefabricats permeten la construcció en sec, reduir el temps d'execució en obra i unes condicions i control de qualitat en fàbrica que assegura millors prestacions i acabats. 

bottom of page