top of page

ESPAIS PÚBLICS I URBANISME

ESPAIS PÚBLICS I URBANISME

•  Plaça del Mercat de Vilanova i la Geltrú. 1989-1991

•  Col·laboració amb Carles Teixidor en el Pla Viari de Santa Coloma de Gramenet. 1991

•  Proposta de tractament de l’espai de vialitat del pla parcial Mijaran a Vielha, Vall d’Aran. 1991

•  Urbanització d'un tram del vial de servei de la carretera Gi-533 i del carrer Pirineus a Vilablareix. 1993
•  Projecte de tractament de les zones verdes entre el c/ Sant Andreu i el límit Nord-est del sector Gassó-Vargas a

    Ripollet. 1995
•  Arranjament de la plaça Artigues de Ponts. 1998

 

bottom of page