top of page

CURRÍCULUM

 

ESCOLES I INSTITUTS. GENERALITAT DE CATALUNYA ........................

ESCOLES BRESSOL. AJUNTAMENTS .....................................................

EQUIPAMENTS SANITÀRIS. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT .............

ESPAIS PÚBLICS I URBANISME .............................................................

 

HABITATGES PLURIFAMILIARS .............................................................

 

HABITATGES UNIFAMILIARS .................................................................

 

REHABILITACIONS .................................................................................

REFORMES ..............................................................................................

ALTRES ....................................................................................................

EDIFICIS INDUSTRIALS ..........................................................................

ENJARDINAMENTS .................................................................................

RELACIÓ DE PREMIS, MENCIONS, ARTÍCLES, OBRES PUBLICADES .

CONCURSOS ..........................................................................................

bottom of page