top of page

CONCURSOS RECENTS

•  Biblioteca a Castell d'Aro. 2018

•  IMPSOL. Edifici d'habitatges HPO a Sant Feliu de Llobregat. 2018

•  AJUNTAMENT DE BARCELONA.

   Edifici d'habitatges HPO per a gent jove amb serveis i espais compartits amb dret de superfície.

   Avinguda de l'Estatut, Horta. 2019

•  AJUNTAMENT DE BARCELONA.

   Edifici d'habitatges HPO per a gent jove amb serveis i espais compartits amb cessió d'ús.

   Trinitat Nova. 2019

bottom of page