top of page

ALTRES

•  Pla Especial per a la construcció d’ascensors en l’espai públic en el barri Les Termes de Sabadell. 2002

•  Estudi proposta de criteris constructius de futurs CEIP i IES (GISA) segons normativa finals any 2008

•  Bases de concurs: Criteris de disseny per a la construcció de nous edificis de la Universitat de Girona.2010

•  Estudi de viabilitat de 2 promocions d'habitatge protegit amb finalitats socials a Caldes d'Estrac. 2014-2015

•  Guingueta per a l'AAVV de Fontajau a Girona. 2014

•  Alberg juvenil a Solanell (Lleida). 2014-2016

•  Estudi de viabilitat edifici habitatges HPO per a gent jove a Llinars del Vallés. 2018

•  Estudi de viabilitat edifici habitatges HPO amb dret de superfície a Caldes de Montbui. 2018

bottom of page